Informare privind protecția datelor

Informații generale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are scopul de a informa persoanele vizate (denumite în continuare ca și Utilizatori) în prealabil, într-un mod transparent, structurat și ușor accesibil despre circumstanțele specifice și contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal (în continuare ca și date personale) pe pagina web KidLet.ro (în continuare ca și Site).

Prezentul document se supune unor revizuiri periodice, cea mai recentă actualizare s-a efectuat la data de 18.09.2019. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor personale, te rugăm să consulți periodic această pagină.